The United States turns its back on Human Rights.

by

It was between the hours of  8:30 and 10:30 am on the morning of September 11, 2001 that the unthinkable happened in the United States. Four passenger airplanes were hijacked…

The U.S. Key To Victory: The Navajo Code Talkers Of WWII

by

“Jó áádóó Laman bidineʼé ałdóʼ tʼáá bí ałkʼiijééʼ; dóó díí kéyah tʼáá ałtso bikááʼgóó diné ndaʼahiltseedgo hahoolzhiizh; doo díí daʼahijigą́ ndootʼihígíí éí doo bił bééhózin da.”“And behold also, the Lamanites…